Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van sisamsterdam.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door SIS, gevestigd in de Pieter Lodewijk Takstraat 24C te Amsterdam. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met de Algemene Voorwaarden zoals hier opgesteld, akkoord gaat.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIS is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SIS.

Prijzen

De prijzen op deze website zijn inclusief BTW, maar exclusief verzending. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SIS te mogen claimen of te veronderstellen.

Bestellen en Leveren

Bestellen via de website geniet de voorkeur maar is ook mogelijk via e-mail. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en wordt het product toegestuurd, levering is afhankelijk van voorraadstatus. SIS behoudt het recht de producten uiterlijk een maand na het plaatsen van de bestelling te leveren. U heeft het recht binnen 3 dagen de order te annuleren via e-mail. Na verzending is annuleren niet meer mogelijk.

Betalen

Betaling is mogelijk via directe bankoverschrijving of via IDEAL. SIS streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Retourneren

Retourneren is mogelijk binnen 15 dagen met als voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin u het heeft ontvangen. Zie hiervoor het retourbeleid. SIS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of misbruik van de producten. Wij behouden ons het recht voor om de gebruikte materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van sisamsterdam.nl op deze pagina.